NỘI QUY THƯ VIỆN 

Tất cả thành viên trong nhà trường đề là bạn đọc của thư viện, bạn đọc cần thực hiện đúng các quy định sau:

1.    Vào thư viện phải giữ gìn trật tự, im lặng và giữ vệ sinh chung,

tư trang, cặp sách để đúng nơi quy định.

2.    Xuất trình thẻ thư viện thẻ bạn đọc để mượn sách, mỗi lần

mượn không quá 02 bản. Thời hạn mượn sách là một tuần (trừ sách GV và sách GK), nếu chưa đọc xong bạn đọc đến thư viện xin gia hạn, chưa trả sách cũ không được mượn sách mới.

3.    Các loại từ điển, báo chí và sách quý hiếm chỉ được sử dụng

tại chỗ.

4.    Bạn đọc phải gữi gìn sách, báo cẩn thận: khi mượn cần xem kỹ

tình trạng sách, không làm rách, bẩn, viết, vẽ, đánh dấu vào sách.

5.    Bạn đọc làm mất sách phải đền sách mới, hoặc đền bằng tiền

ngang với giá trị thực tế cuốn sách tại thời đểm xử lý bồi thường. Nếu làm hư hỏng sách, tùy múc độ bồi thường thỏa đáng.

6.    Nhà trường sẽ áp dụng những biện pháp cần thiết để đảm bảo

các thành viên đều hiện đúng quy định trên.

THƯ VIỆN SẴN SÀNG PHỤC VỤ BẠN ĐỌC!